Vennskapsgrupper 2020-21

Barn som bor i Hamna og skal begynne på en av de to skolene i bydelen, får tilbud om å delta i 5 vennskapsgruppesamlinger fra november - mai 2020-2021. Ta kontakt med skolen dere hører til, dersom dere IKKE har plass i barnehage i Hamna.