Samisk Språkgruppe

Samisk språklig tilbud.

Bukkespranget Naturbarnehage as,har et samiskspråklig tilbud til barn,der foreldrene ønsker at barnet  skal delta i dette tilbudet. Vi har ansatte som snakker samisk flytende,og som bader barna i samisk språk. De opplever kultur og næringsuttrykk for samisk tradisjon,og også utttrykk for dagens samiske kultur og livsmåte.Vi ønsker flere samiskspråklig barn velkommen slik at vi kan styrke det samiske språket som grunnlag for kulturforståelse og identitetsutvikling. 

Vi i Bukkespranget ønsker å lære barna og gi de erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Dette vil vi gjøre ved å nyttiggjøre oss av og høste av naturen. Vi ønsker å gi barna verdier,holdninger og praksis for å fremme en mer bærekraftig samfunn.