Studenter

UIT Norges arktiske universitet.

Bukkespranget Naturbarnehage as, er en av samarbeidspartene til Norges arktiske universitet UIT, og bidrar til utdanningen av nye barnehagelærere gjennom studentenes praksis i barnehagen. Vi har årlige studenter fra alle utdanningstrinnene i praksis hos oss. Vi har hatt studenter fra sosionom utdanning fra univeritetet i Finland (2018). Vi har også hatt student fra både Tyskland, og Spania.

 

Universitetsbarnehage.

Vi er UNIVERSITETSBARNEHAGE, i samarbeid med fem andre barnehager og UIT, Norges arktiske universitet. Gjennom dette prosjektet skal Bukkespranget bidra til å utvikle barnehagelærerutdanningens praksis for studentene som en gang skal bli pedagogene i fremtidas barnehager. Vi gleder oss over dette arbeidet, da det bidrar til kompetanseheving og utvikling for våre ansatte, samtidig som det kommer barna, foreldrene og studentene til gode.