Årsplan for 2020 - 2021

Årsplanen for 2020 - 2021 er en felles årsplan for hele huset. Hver avdeling må derfor synliggjøre gjennom månedsplanene hva det arbeides med på de ulike avdelingene.