Avdeling Myrulla har 25 barn i alderen 3-6 år.

Myrulla er avdeling med barn fra 3-6 år. Det er 1 pedagogisk leder, 1 naturfagspedagog og 2 pedagogiske medarbeidere og  er samiskspråklig pedagogisk medarbeider 1 dag i uken.

Myrulla setter aktiviteter og turer høyt i hverdagen. De har utestart flere dager i uka, der de tenner bål og har opplegg ute fra barnehagen åpner. De bruker lavvoen og gapahuken flittig med både små og store barn.

De legger stor vekt på vennskap og at barn skal få utfordre seg selv i hverdagen. Årets fagfokus er Mattematikk.

Gjennom det siste året har vi jobbet med forskjellige tema og har knyttet det til daglig pedagogisk aktivitet. Eksempler på noen av de forskjellige temaene vi har hatt dette året er: Kroppen, verdensrommet, demokrati og nytt liv.