Avdeling Røsslyngen har 16 barn i alderen 1-3 år

Røsslyngen har 16  barn og 4 ansatte, hvorav en ansatt er pedagogisk leder, en er naturfagspedagog, to er barne- og ungdomsarbeidere.

De minste barna bruker først og fremst sansene sine for å bli kjent og orietere seg om nye smaker, lukter og opplevelser. Derfor bruker vi mye sansemotoriske aktiviteter på Røsslyngen, for å fremme barns danning og læring.

Det første året i barnehagen bruker vi tid til å bli kjent med og trygg i forhold til de voksne, da andre barna, og det å være et aktivt barnehagebarn.

Barns danning og læring skjer i aktivt samspill med andre barn og voksne. Derfor fokuserer vi på å etablere gode og trygge relasjoner mellom barnet, de voksne og hele barnegruppen.