Samisk språklig tilbud i Bukkespranget Naturbarnehage as

Bukkespranget Naturbarnehage as, har et samiskspråklig tilbud til barn, der foreldrene ønsker at barnet skal delta i dette tilbudet. Vi har ansatte som snakker samisk flytende, og som bader barna i samisk språk. De opplever kultur og næringsuttrykk for samisk tradisjon, og også uttrykk for dagens samiske kultur og livs måte. Vi ønsker flere samiskspråklige barn velkommen slik at vi kan styrke det samiske språket som grunnlag for kulturforståelse og identitetsutvikling. Les saken om vårt Samisk språklige tilbud.