Vi har tilbud om samisk språkgruppe

I Bukkespranget tilbyr vi samisk språkgruppe for barn med nordsamisk som hjemmespråk.

Samisk språkgruppe ledes av en av våre pedagogiske medarbeidere med samisk som morsmål. Hun har ansvaret for gruppen. Gruppen har egne samlinger på samisk, de leser bøker på samisk, og deltar på aktiviteter rundt samisk kultur, der de får brukt språket direkte i tilknytning til aktiviteten.

Tilbudet omfatter også muligheten til å bli badet i det samiske språket, i hverdagssituasjoner gjennom dagen. Ved måltid, i lek, under stell, eller på turer.

Høsten 2015 innleder vi et samarbeid med den Samiske barnehagen, der vi ser for oss at vi besøker hverandre, og inviterer hverandre til ulike kulturarrangementer som har samisk innhold eller form.

Vi har fått tilskudd fra Sametinget til tilbudet.