Våre verdier

Naturglede - Alle barn skal finne sin egen glede ved å ferdes i, og ta vare på naturen. Vennskap - Alle barn skal ha en god venn. Nysgjerrighet - Alle barn har nysgjerrighet som sin viktigste drivkraft. Medvirkning - Alle barn skal oppleve at de kan påvirke og bidra til egen og andres hverdag.

* Vennskap  -  Alle barn skal ha en god venn

* Naturglede - Alle barn skal finne sin egen glede, ved å ferdes i, og ta vare på naturen

* Nysgjerrighet - Alle barn har nysgjerrighet som sin viktigste drivkraft

* Medvirkning - Alle barn skal oppleve at de har en mulighet til å bidra til egen og andres hverdag