Artic frontiers for kids 2020-21

The Science Centre of Northern-Norway, the Fram Centre and Akvaplan-niva AS har også i år invitert barnehagene i Tromsø til å delta på og lage egne forskningsprosjekt de ønsker å forske på. I Bukkespranget Naturbarnehage jobber vi med å finne ut hva vi skal forske på. Det er avdeling Myrulla og 5 åringene som er med på prosjektet, Prosjektleder er Irja Hansen Ramberg. Som en del av prosjektet skal vi også i år lage en poster hvor vi har beskrevet prosjektet. I Januar 2021 skal vi være med på Artic frontier for Kids plakatvandring, der skal vi skal presentere prosjektet.