Artic Frontiers Science for kids 2020

The Science Centre of Northern-Norway, the Fram Centre and Akvaplan-niva AS har invitert barnehagene i Tromsø til å delta på og lage egne forskningsprosjekt de ønsker å forske på. I Bukkespranget Naturbarnehage har vi valgt å forske på “Hvorfor blir det mørketid?”. Det er avdeling Myrulla og 5 åringene som er med på prosjektet, Prosjektleder er Per-Ole Buran. Som en del av prosjektet har vi lagd en poster hvor vi har beskrevet prosjektet. 24 Januar 2020 skal vi være med på Artic frontier for Kids plakatvandring, der skal vi skal presentere prosjektet.