Vi har fortsatt ledige barnehageplasser i Bukkespranget

Vi har fortsatt ledige plasser fra høsten eller med oppstart frem mot januar 2022 for barn fra 3-5 og 1-3 år.

Bukkespranget Naturbarnehage as, er en privat barnehage, lokalisert til Hamna. Du kommer lett hit med buss 28, eller bil, og sykkel om det passer best.

Hovedsatsningsområdene våre er naturfag med vekt på realfagene. Vi leker oss inn i mattematikken, fysikken, kjemien og biologiens verden.

Videre er fysisk aktivitet og helse viktig for oss. Vi er opptatt av kostholdet til barna, og forsøker å bidra til at de får mat som varer fra ett måltid til ett annet. Det gjør vi for at de skal kunne bruke sitt viktigste verktøy for lek og aktivitet; KROPPEN sin, - med de beste forutsetninger.

I Bukkespranget er vi opptatt av at alle barn har rett til å påvirke sin egen hverdag. Derfor er MEDVIRKNING en viktig holdning og ikke minst en av våre viktigste verdier. Enn annen verdi er VENNSKAP. Vi vil at barn skal lære seg og etablere vennskap, og holde på vennskap, - nå og inn i framtiden. NYSGJERRIGHET er barnas viktigste drivkraft. Gjennom fokus på denne verdier arbeider vi for at barn skal få utvikle og bevare sin nysgjerrighet, og la det bli motoren i all utforskning med barna. NATURGLEDE er det vi ønsker at barna skal erfare gjennom alt arbeid vi gjør sammen.

Alle barnehager skal arbeide med samisk kulturforståelse, og vi ønsker og fortsette å jobbe mer i dybden. I år skal vi lære av den tradisjonelle samiske levemåten, da den er bærekraftig, og kan lære oss noe verdifult om hvordan vi bruker og gir tilbake til naturen.

SAMISKE BARN - Vi har for tiden en samisk spåklig pedagogiskmedarbeider som har ansvaret for det samiske språktilbudet til våre samisksspråklige barn. Ønsker du at ditt barn skal vokse opp i et samisk språkmiljø, eller du ønsker at ditt barn skal vokse opp i et miljø hvor samisk språk og kultur er hverdagslig og selvfølgelig? Da kan kanskje vi tilby noe som du ikke får så mange andre steder.

 

Ta kontakt for et besøk, - vi tar gjerne imot deg og ditt barn :-)

 

Ring Inger-Ann Robertsen   92211750, for en prat!

 

Sjekk også utvår Facebook-side; https://www.facebook.com/bukkespranget9017tromso/