Nyhetsarkiv

 • Vi har fortsatt ledige barnehageplasser i Bukkespranget

  Vi har fortsatt ledige plasser fra høsten eller med oppstart frem mot januar 2022 for barn fra 3-5 og 1-3 år.

 • Artic frontiers for kids 2020-21

  The Science Centre of Northern-Norway, the Fram Centre and Akvaplan-niva AS har også i år invitert barnehagene i Tromsø til å delta på og lage egne forskningsprosjekt de ønsker å forske på. I Bukkespranget Naturbarnehage jobber vi med å finne ut hva vi skal forske på. Det er avdeling Myrulla og 5 åringene som er med på prosjektet, Prosjektleder er Irja Hansen Ramberg. Som en del av prosjektet skal vi også i år lage en poster hvor vi har beskrevet prosjektet. I Januar 2021 skal vi være med på Artic frontier for Kids plakatvandring, der skal vi skal presentere prosjektet.

 • Råd til skole og barnehage i forbindelse med Covid-19

  Tromsø kommunes smittevernleger går nå ut med felles råd til alle skoler og barnehager. Trykk på saken og les nyeste informasjon for barnehage og skole.

 • Samisk språklig tilbud i Bukkespranget Naturbarnehage as

  Bukkespranget Naturbarnehage as, har et samiskspråklig tilbud til barn, der foreldrene ønsker at barnet skal delta i dette tilbudet. Vi har ansatte som snakker samisk flytende, og som bader barna i samisk språk. De opplever kultur og næringsuttrykk for samisk tradisjon, og også uttrykk for dagens samiske kultur og livs måte. Vi ønsker flere samiskspråklige barn velkommen slik at vi kan styrke det samiske språket som grunnlag for kulturforståelse og identitetsutvikling.
  Les saken om vårt Samisk språklige tilbud.

 • Artic Frontiers Science for kids 2020

  The Science Centre of Northern-Norway, the Fram Centre and Akvaplan-niva AS har invitert barnehagene i Tromsø til å delta på og lage egne forskningsprosjekt de ønsker å forske på.

  I Bukkespranget Naturbarnehage har vi valgt å forske på “Hvorfor blir det mørketid?”. Det er avdeling Myrulla og 5 åringene som er med på prosjektet, Prosjektleder er Per-Ole Buran.

  Som en del av prosjektet har vi lagd en poster hvor vi har beskrevet prosjektet. 24 Januar 2020 skal vi være med på Artic frontier for Kids plakatvandring, der skal vi skal presentere prosjektet.

 • Vennskapsgrupper 2020-21

  Barn som bor i Hamna og skal begynne på en av de to skolene i bydelen, får tilbud om å delta i 5 vennskapsgruppesamlinger fra november - mai 2020-2021.
  Ta kontakt med skolen dere hører til, dersom dere IKKE har plass i barnehage i Hamna.

 • Universitetsbarnehage

  De neste fem årene skal Bukkespranget sammen med fem andre barnehager bidra til å utvikle praksis for barnehagelærerutdanningen i Tromsø.
  Vi gleder oss !!!

 • NULLMOBBING.no

  Vi tror at vennskap forebygger mobbing, og vi tror at gode utprøvde strategier for å ta tak i utfordringene tidlig, også forebygger at barn plager barn.
  Vi tror også at det å ha felles fokus, der vi er støttende for hverandre, der barn kan samles om felles fokus i lek, og læring, - der reduserer vi rommet for at mobbing oppstår.

 • Hør barna synge Hyllestsang til Bukken Blåmann (2011)

  Sangen brukes i 4-åringenes bukkesprang, når de dramatiserer Bukken Blåmann som blei til fjell.
  Tekst og melodi Turid Boholm

 • Bukkespranget er Praksisbarnehage for Norges Arktiske Universitet - Universitetet i Tromsø

  Bukkespranget Naturbarnehage as, har de siste 5 årene vært praksisbarnehage for UIT, barnehagelærerutdanningen.

 • Vi har tilbud om samisk språkgruppe

  I Bukkespranget tilbyr vi samisk språkgruppe for barn med nordsamisk som hjemmespråk.

 • Ett av våre satsningsområder er kosthold

  Barns viktigste læringsverktøy, er deres egen kropp. I Bukkespranget legger vi tilrette for et sunt og godt kosthold. Barna tilbys varmmåltider tre dager i uken, og de to andre dagene hjembakt brød, med proteinrikt pålegg. Vi tilbyr grønnsaker til alle måltider, - også frokost, og vi har et bevisst forhold til bruk av sukker i hverdagskosten.

 • Våre verdier

  Naturglede - Alle barn skal finne sin egen glede ved å ferdes i, og ta vare på naturen.
  Vennskap - Alle barn skal ha en god venn.
  Nysgjerrighet - Alle barn har nysgjerrighet som sin viktigste drivkraft.
  Medvirkning - Alle barn skal oppleve at de kan påvirke og bidra til egen og andres hverdag.