Ansatte

Ansatte

Inger-Ann Robertsen

Stilling: Daglig leder
922 11 750
Inger-Ann@bukkesprangetnaturbarnehage.no

Inger-Ann Begynte som Daglig leder I juli 2021, hun har vært styrerassistent siden November -17.Hun har grunnleggende regnskap,veiledning og ledelse i tillegg til sin barnehagelærerutdanning. Hun har jobbet i barnehage i over 20 år, var ferdig barnehaglærer 1999.

Turid Boholm

Stilling: Eier
454 83 499
turid@bukkesprangetnaturbarnehage.no

Turid Boholm er eier av Bukkespranget Naturbarnehage as. Hun har arbeidet i barnehage siden 1993, og har vært styrer, og daglig leder frem juli 2021, med noen opphold mens hun tok barnehagelærerutdanning. Mellom 1996 og 2005 drev hun Lekekroken familiebarnehage i sokkelleiligheten i boligen der hun bor. Bukkespranget har hun drevet siden desember 2005.

Avdeling Myrulla

Irja Hansen Ramberg

Stilling: Pedagogisk leder

Irja var ferdigutdannet barnehagelærer i 2012, og har jobbet som pedagogisk leder på Reinrosa siden 2015. Hun har videreutdanning i veiledning, og er praksislærer for barnehagestudenter ved UiT.

Per Ole Buran

Stilling: Barnehagelærer

Per-Ole begynte i Bukkespranget januar 2019 som naturfagspedagog. Han er utdannet ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning med fordypning i natur og friluftsliv.

Tom-Anders Boholm

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Tom-Anders har arbeidet hos oss siden vi startet opp i 2005. Han har fagbrev som tømrer.Han har jobbet med både store og små barn.Han liker forming, spesiell interesse for lego og være ute og gå på tur.

Kenth Mikalsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Kenth er historiker og har arbeidet som pedagogisk medarbeider hos oss, siden 2007. Fortellerglede og kunnskap gror opp av bakken der han har gått.

Avdeling Reinrosa

Monica Teigen

Stilling: Kokk

Monica jobber dette året 100% på Reinrosa.Hun er utdannet kokk og har jobbet som kokk i 60% og Pedagogisk medarbeider 40%. Monica er opptatt av å servere smakfull og næringsrik mat. Der grønnsaker er en viktig ingrediens. Ved å være på avdeling får hun nå anledning til å formidle sine kunnskaper til barn og bruke tid i kjøkkenhagen sammen med barna. Hun har vært ansatt siden 2016.

Ingvild Brye

Stilling: Pedagogisk leder
911 36 953
ingvild@bukkesprangetnaturbarnehage.no

Ingvild er vår nyansatte pedagog.Hun har jobbet 4 år i familiebarnehage som pedagogiskl leder. Hun har Natur og Friluftsliv som fordypning.

Nicklas Ericsson

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Nicklas er en av våre glade utenlandske medarbeidere. Han kommer fra Sverige, og er utdannet musikktekniker. Han arbeidet på PVS før vi ansatte han i oktober 2013. Han tok i januar 2019 fagbrev som barne og ungdomsarbeider.

Avdeling Røsslyngen

Silje Marlen Anderssen

Stilling: Pedagogisk leder

Silje startet hos oss som Naturfagspedagogstilling høsten 2016. Hun har fordypning i Natur og miljø. I januar 2019 ble hun ansatt som pedagogisk leder.

Øistein Hansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Øistein Jobber på småbarnsavdeling , 1-3 år. Han er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet hos oss siden januar-2018 Han liker godt forming, vintersport twintip/ski og IT.

Åshild Krag

Stilling: Barnehagelærer

Åshild har arbeidet hos oss siden september 2013, som fast vikar. Våren 2014 fikk hun fast ansettelse som pedagogisk medarbeider. Hun er nå ferdig utdannet Barnehagelærer og er ansatt som Naturfagspedagog. Hun er ei glad dame, med stor kjærlighet for de minste.

Emilie Tårnes

Stilling: Fagarbeider

Emilie ble ferdigutdannet barne og ungsdomsarbeider høsten 2019. Før dette har hun hatt deler av lærlingetiden i Bukkesprangetnaturbanrehage.

Kjøkken