Årsplan for 2019-22

Dette barnehageåret forsøker vi å kjøre en felles årsplan på hele huset. Hver avdeling må derfor i større grad synliggjøre gjennom månedsplanene hva det arbeides med på de ulike avdelingene.