Ansatte

Ansatte

Turid Boholm

Stilling: Daglig leder
454 83 499
turid@bukkesprangetnaturbarnehage.no

Turid Boholm er daglig leder og eier av Bukkespranget Naturbarnehage as. Hun har arbeidet i barnehage siden 1993, og har vært styrer, og daglig leder siden da, med noen opphold mens hun tok barnehagelærerutdanning. Mellom 1996 og 2005 drev hun Lekekroken familiebarnehage i sokkelleiligheten i boligen der hun bor. Bukkespranget har hun drevet siden desember 2005.

Monica Teigen

Stilling: Kokk

Monica jobber som kokk i 60% og Pedagogisk medarbeider i 40% stilling. Hun har vært ansatt siden 2016.

Inger-Ann Robertsen

Stilling: Assisterende styrer
922 11 750
Inger-Ann@bukkesprangetnaturbarnehage.no

Inger-Ann begynte som styrerassistent November -17.Hun har grunnleggende regnskap,veiledning og ledelse i tillegg til sin barnehagelærerutdanning. Hun har jobbet i barnehage i over 20 år, var ferdig barnehaglærer 1999.

Avdeling Myrulla

Vibeke Brattli

Stilling: Pedagogisk leder

Vibeke har jobbet i 20 år som styrer i annen barnehage. I Bukkespranget Naturbarnehage jobber hun i vikariat som pedagogisk leder. Hun trives med å være på tur og være ute.

Per Ole Buran

Stilling: Barnehagelærer

Per-Ole begynte i Bukkespranget januar 2019 som naturfagspedagog. Han er utdannet ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning med fordypning i natur og friluftsliv.

Ida Nur Lorentsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ida Nur begynte i Mai 2018 som kokk hos oss. Nå er hun ansatt som pedagogisk medarbeider i 100% stilling.

Kenth Mikalsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Kenth er historiker og har arbeidet som pedagogisk medarbeider hos oss, siden 2007. Fortellerglede og kunnskap gror opp av bakken der han har gått.

Avdeling Reinrosa

Irja Hansen Ramberg

Stilling: Avdelingsleder

Irja var ferdigutdannet barnehagelærer i 2012, og har jobbet som pedagogisk leder på Reinrosa siden 2015. Hun har videreutdanning i veiledning, og er praksislærer for barnehagestudenter ved UiT.

Nicklas Eriksson

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Nicklas er en av våre glade utenlandske medarbeidere. Han kommer fra Sverige, og er utdannet musikktekniker. Han arbeidet på PVS før vi ansatte han i oktober 2013. Han tok i januar 2019 fagbrev som barne og ungdomsarbeider.

Petter Valø Orheim

Stilling: Barnehagelærer

Petter studerte på Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning med fordypning i natur og friluftsliv. Han var ferdig i 2017 og har siden høsten 2017 arbeidet som naturfagspedagog på Reinrosa. Han har også to års erfaring som assistent i forkant av barnehagelærerutdanningen.

Tom-Anders Boholm

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Tom-Anders har arbeidet hos oss siden vi startet opp i 2005. Han har fagbrev som tømrer, og holder på med Barne- og ungdomsarbeiderutdanning.

Avdeling Røsslyngen

Silje Marlen Anderssen

Stilling: Pedagogisk leder

Silje startet hos oss som Naturfagspedagogstilling høsten 2016. Hun har fordypning i Natur og miljø. I januar 2019 ble hun ansatt som pedagogisk leder.

Øistein Hansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Øistein Jobber på småbarnsavdeling , 1-3 år. Han er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet hos oss siden januar-2018 Han liker godt forming, vintersport twintip/ski og IT.

Åshild Krag

Stilling: Barnehagelærer

Åshild har arbeidet hos oss siden september 2013, som fast vikar. Våren 2014 fikk hun fast ansettelse som pedagogisk medarbeider. Hun er nå ferdig utdannet Barnehagelærer og er ansatt som Naturfagspedagog. Hun er ei glad dame, med stor kjærlighet for de minste.

Emilie Tårnes

Stilling: Fagarbeider

Emilie ble ferdigutdannet barne og ungsdomsarbeider høsten 2019. Før dette har hun hatt deler av lærlingetiden i Bukkesprangetnaturbanrehage.

Kjøkken

Monica Teigen

Stilling: Kokk

Monica jobber som kokk i 60% og Pedagogisk medarbeider i 40% stilling. Hun har vært ansatt siden 2016.