Nyheter

  • Vennskapsgrupper våren 2017

    Barn som bor i Hamna og skal begynne på en av de to skolene i bydelen, får tilbud om å delta i 5 vennskapsgruppesamlinger fra januar - mai 2017. Ta kontakt med skolen dere hører til, dersom dere IKKE har plass i barnehage i Hamna. Plan for samlingene finner dere ved å klikke på hovedteksten, eller under Årsplaner 2016 - 2017 øverst i menyen.

    16.11.2016 00:00
  • Vi klekker kyllinger i Bukkespranget

    For første gang prøver vi oss nå på å klekke kyllinger i Bukkespranget naturbarnehage.

    14.06.2016 12:27
  • NULLMOBBING.no

    Vi tror at vennskap forebygger mobbing, og vi tror at gode utprøvde strategier for å ta tak i utfordringene tidlig, også forebygger at barn plager barn. Vi tror også at det å ha felles fokus, der vi er støttende for hverandre, der barn kan samles om felles fokus i lek, og læring, - der reduserer vi rommet for at mobbing oppstår.

    14.06.2016 10:43
  • Fredag 17.06.16 kom Curt på besøk

    Kjeet vårt, Curt, kom idag på besøk med Celine Madelen, og Chetil

    14.06.2016 09:48
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Søk plass i Bukkespranget !!! Ta kontakt for informasjon om søknad!

Gå inn på Tromsø kommunes hjemmeside og søk om plass. Om du har spørsmål om Bukkespranget Naturbarnehag as, eller ønsker å komme på besøk, ring 45483499, og snakk med Turid